TESTAMENTUL SF. SPIRIDON: Voi cere mare milă de la Dumnezeu și viață veșnică pentru toți!

Să vă fie cunoscut, prieteni ai mei și frați ai mei adevărați, că după plecarea mea din trup și încetarea mea din viață, va slăvi Domnul pomenirea mea și vor veni, pornindu-se la porunca Lui, oameni mulți de toată vârsta, bătrâni și tineri, prăznuind an de an ziua sfârșitului meu, după ce se va pune în mormânt trupul meu. Iar eu, luând îndrăznire de la Stăpânul cel iubitor de oameni, le voi da lor darurile pe care le-am primit și le voi împărți de la El.
Și cel cu adevărat smerit cugetător a adăugat și acest cuvânt, zicând: „Fraților, eu sărac sunt cum vedeți și știți. Dar luând îndrăznire de la Bogatul și Cel îmbelșugat în daruri Dumnezeu, voi cere mare milă de la El și viață veșnică pentru toți, ca să-L cunoască pe El, pe singurul Dumnezeu adevărat, pe Tatăl, pe Fiul Lui Cel Unul-Născut, pe Domnul nostru Iisus Hristos, și pe Sfântul și de viață dătătorul Duh, Treime nezidită, deoființă, neamestecată și nedespărțită.”
Pentru aceea și părăsind viața, și înălțându-se la Dumnezeu, și sălășluindu-se împreună cu corurile cele îngerești, și bucurându-se pururea de cunoștința dumnezeiască, se roagă și mai mult pentru noi împreună cu acestea și, învrednicit fiind de mare îndrăznire și plinind tuturor credincioșilor care vin la el propriile lui făgăduințe, luând de la Dumnezeu plinire cererilor celor spre bine, le dăruiește mântuitoarele harisme tuturor celor ce scapă la el.
Teodor, episcopul Pafosului, Viața Sfântului Spiridon

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *