✝ Duminica a 5-a din Post, a Cuvioasei Maria Egipteanca. O, cât de mare este puterea pocăinţei!

Duminica a 5-a din Postul Mare îi este dedicată Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, al cărei exemplu reprezintă o încurajare că oricât de păcătos ar fi omul, prin pocăință se poate îndrepta și chiar ajunge la sfințenie. Pilda vieții Sf. Maria Egipteanca este un semn puternic pentru tot omul care dorește să se apropie de Dumnezeu… (Marcu 10, 32-45; Luca 7, 36-50)

Născută în hotarele Egiptului, Cuvioasa Maria Egipteanca şi-a întinat tinereţile în tot felul de desfrânări, după cum singură mărturiseşte mai târziu, cu atâta smerenie şi lacrimi. Uitând cu totul de Dumnezeu şi neruşinându-se de oameni, petrecea în cele mai grele păcate de moarte, trăgând la pierzare nenumărate suflete.

Dar Milostivul Dumnezeu, Cel Care a voit a pătimi pentru noi şi Care nu voieşte moartea păcătosului, S-a milostivit de oaia Sa cea rătăcită şi a chemat-o la pocăinţă pe o cale cu totul străină. Deci, cu rânduiala lui Dumnezeu, ajungând Maria la Ierusalim şi voind să se închine Sfintei Cruci a Domnului nostru Iisus Hristos în Biserica Sfântului Mormânt, o străină putere dumnezeiască nu i-a îngăduit să intre înăuntru cu ceilalţi creştini, până ce nu şi-a venit în sine şi nu şi-a mărturisit greşelile sale cele grozave înaintea icoanei Maicii Domnului. Apoi, închinându-se în biserică şi iar rugându-se, a auzit un glas zicându-i: „De vei trece Iordanul, bună odihnă vei afla”.

Şi s-a coborât femeia cea păcătoasă spre apele Iordanului fără hrană, fără haine, fără de povăţuitor şi trecând Iordanul de cealaltă parte, s-a pierdut în adâncul pustiului fără de viaţă. Şi cine va putea şti şi spune nevoinţa ei în pustiul acela, suferinţele cele mari, ispitele cele iuţi şi înfricoşate venite de la diavoli, de la trup şi de la gânduri? Căci nimeni nu a ştiut nici chinurile ei, nici bucuriile, nici foamea, nici setea, nici gerul, nici arşiţa soarelui pe care le răbda acolo.

Iar după 47 de ani de pocăinţă şi îngerească vieţuire, Cuvioasa Maria Egipteanca, ajungând la mare sfinţenie şi aproape de sfârşitul vieții, a fost aflată, cu rânduiala lui Dumnezeu, de Cuviosul Zosima, care, ascultând povestirea nevoinţelor ei şi împărtăşind-o cu Preacuratele Taine, a îngropat-o în pustiul acela după ce s-a mutat la Domnul.

O, cât de mare este puterea pocăinţei în lume şi ce minuni negrăite săvârşeşte ea cu fiecare păcătos care aleargă la limanul ei cel liniştit! Căci de nimic nu are mai multă nevoie creştinul, decât de o pocăinţă adevărată, de o îndreptare permanentă a vieţii sale, prin care se împacă cu Dumnezeu.

Să râvnim, deci, Cuvioasei Maria Egipteanca. Să părăsim calea pierzării şi să ne pocăim. Să ieşim din Egipt, să urcăm la Ierusalim! Aici, să ne rugăm Domnului, să ne arătăm rănile, să I ne spovedim şi apoi să nu ne mai aducem iar aminte de poftele şi mâncărurile Egiptului, ci să trecem Iordanul în ţara pocăinţei, a rugăciunii, a răbdării, a lacrimilor, a sărăciei lui Hristos. Aşa de vom face, înseamnă că ne-am pocăit cu adevărat. Aşa de vom trăi, vom vedea şi noi pe Domnul, vom avea parte de Împărăţia Lui, împreună cu toţi sfinţii cei din veac. Amin!

Cuvioasă Maică Marie roaga-te Lui Dumnezeu pentru noi!

***

Biserica Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundei – Programul Sfintelor Slujbe

👉 Privegherea cu Spovedania – sâmbătă, 9 aprilie, ora 16.00.
👉 Sfânta Liturghie cu Împărtăşania – duminică, 10 aprilie, ora 8.00 – Rugăciunile dimineții, Ceasurile III și VI, ora 8.45 – Sfânta Liturghie; Tedeum; 10.45 – Tâlcuirea pericopei evanghelice Luca 7, 36-50.
***
⛪ Biserica Sf. Spiridon este deschisă pentru închinare credincioșilor de Luni până Vineri între orele 7.00-18.00; Sâmbăta 7.00-20.00; Duminica 7.00-13.00. Adresa bisericii: Chișinău, str. Toma Ciorbă 1, Spitalul de Urgență, intrarea prin portița de pe str. 31 august.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *