✝  Duminica a XV-a după Pogorârea Duhului Sfânt (Porunca cea mare din Lege, Matei 22, 35-46)

În Sfânta și dumnezeiasca Evanghelie de azi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a arătat legiuitorului care L-a întrebat care este cea mai mare poruncă din Lege, că, toată Legea și Proorocii se cuprind în dragostea de Dumnezeu și cea de aproapele. Dumnezeiescul Ioan Evanghelistul arată că “Dumnezeu este dragoste și cel ce rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el“ (I Ioan 4, 16).

Marele Apostol Pavel, vasul alegerii și gura lui Hristos, arătând că dragostea dumnezeiască este cea mai mare virtute, zice: “Și acum rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea“ (I Corinteni 13, 13). În alt loc al Sfintei Scripturi, auzim: “Dragostea este plinirea Legii“ (Romani 13, 10; Galateni 5, 14), și “legătura desăvârșirii“ (Coloseni 3, 14). De-ar avea cineva toate darurile și toate faptele bune, fără dragostea dumnezeiască nu are nimic bun și nimic nu folosește fără iubirea de Dumnezeu (I Corinteni 13, 1-4).

Toate virtuțile ajută pe om să câștige dragostea de Dumnezeu, dar mai mult decât toate rugăciunea curată și neîncetată. Deci să ne silim cu toată sârguința a lucra toate faptele bune și, mai ales, să ne îndeletnicim cu sfânta rugăciune a inimii noastre, ca prin ea să putem câștiga dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Prin nemuritoarea dragoste să rămânem în El și El în noi, și așa, cu mila și cu harul Preasfintei Treimi, să fim și noi într-o măsură oarecare purtători de Dumnezeu și să ne mântuim sufletele noastre. Amin.

***

Biserica Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundei – Programul Sfintelor Slujbe

👉 Slujba Privegherii cu Mărturisirea – sâmbătă, 2 octombrie– ora 17.00.

👉 Sfânta Liturghie cu Împărtăşania – duminică, 3 octombrie – ora 8.00 – Rugăciunile dimineții, Ceasurile III și VI, ora 8.45 – Sfânta Liturghie; Tedeum; 10.45 – Predică la Duminica a 15-a după Pogorârea Duhului Sfânt, (Porunca cea mare din Lege, Matei 22, 35-46).

***

Adresa bisericii: Mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1, Spitalul de Urgență, intrarea prin portița de pe str. 31 august.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *