Cuvânt de învățătură în duminica a 5-a după Cincizecime. Sfânta Liturghie la sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Evanghelia zilei ne aminteşte cum la întrebarea adresată de Hristos ucenicilor: „Dar voi cine ziceţi că sunt? Apostolul Petru…, L-a mărturisit pe Hristos Dumnezeu, spunând: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu” (Matei 16, 15-16). Şi în această mărturisire de credinţă s-a exprimat marea dragoste a apostolului Petru pentru Hristos. De aceea Domnul l-a fericit pe Petru (Matei 16,17-19), căci fără dragostea pentru Dumnezeu credinţa noastră nu are pentru noi nici o însemnătate mântuitoare, fapt întărit şi de apostolul Pavel, care a spus că în lucrarea mântuirii noastre are importanţă doar credinţa urmată de dragoste (vezi I Corinteni 13,2).

Despre dragostea lui pentru Hristos apostolul Pavel mărturiseşte în Epistola sa către Romani: „Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Precum este scris: Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere… . Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru (Romani 8, 35-36; 38-39).

Pentru această mare dragoste pentru Hristos, Domnul a revărsat asupra apostolilor Săi, Petru şi Pavel, toată dragostea Sa şi i-a îmbogăţit pe ei cu toate darurile Sfântului Duh.

Urmând minunata pildă a mai-marilor apostoli, să mergem prin viaţă, continuând slujirea lor în măsura puterilor şi posibilităţilor noastre, înţelegând că persoana care s-a botezat în numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, deja prin acest fapt este chemată la slujirea apostolească, ca trăind viaţa aceasta creştineşte să o dobândim şi pe cealaltă. Amin. preot-paroh Mihail Bortă

Program liturgic:
7.50 – Ceasurile III și VI;
8.30 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
10.30 – Tedeum de mulțumire

Adresa Bisericii Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundei: Mun. Chișinău, str. Toma Ciorba 1, Spitalul de Urgență, intrarea prin poarta de pe str. Mitrop. Petru Movilă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *