✝ Duminica Tuturor Sfinților. Să-l cunoaștem pe Dumnezeu prin sfinții săi

📖🙏Biserica Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei din Chișinău. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în Duminica pomenirii Tuturor Sfinților. Lăsatul secului pentru Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. 👉

Prima duminică după Pogorârea Sfântului Duh, este ziua în care îi cinstim pe toți sfinţii trecuţi în calendare şi în sinaxare, care s-au proslăvit de Dumnezeu din iubirea Sa atotcuprinzătoare. Este o sărbătoare comună a tuturor sfinţilor care s-au pierdut în negura veacurilor, s-au uitat, sau ale căror nume au rămas necunoscute.
Denumirea „tuturor sfinţilor” se află şi în Sfânta Scriptură: „Şi a venit un alt înger şi a stat la altar, având cădelniţă de aur, şi i s-a dat lui tămâie multă, ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor pe altarul de aur dinaintea tronului. Şi fumul tămâiei s-a suit, din mâna îngerului, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor.” (Apocalipsa 8:3-4)
Bucuraţi-vă, sfinţilor din veac, de Dumnezeu aleşi şi aşezaţi în slava cea cerească;
Bucuraţi-vă, că prin alegerea voastră, cu ostenelile cele bune credinţa aţi săvârşit;
Bucuraţi-vă, că prin faptele voastre cele cele bune, calea cea dreaptă către cer ne-aţi arătat-o;
Bucuraţi-vă, cei ce mai înainte de legea lui Dumnezeu cea scrisă, după legea cugetului aţi vieţuit;
Bucuraţi-vă, că în urma Legii, cu evlavie viaţa aţi săvârşit;
Bucuraţi-vă, cei din Legea nouă, care luminaţi prin fapte bune aţi strălucit;
Bucuraţi-vă, cei ce în vremurile de pe urmă, bine aţi plăcut lui Dumnezeu, şi plată cu cei dintâi aţi primit;
Bucuraţi-vă, că de la necazurile cele pământeşti aţi trecut la odihnă cea cerească;
Bucuraţi-vă, că v-aţi învrednicit a vedea slava lui Dumnezeu cea negrăită;
Bucuraţi-vă, cei ce pururea vă rugaţi pentru cei ce vă cinstesc pe voi;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, rugători fierbinţi către Dumnezeu, pentru toată lumea!

La predică, pr. Mihail, parohul bisericii a explicat ce este desăvârșirea și ce legătură are cu sfințenia:

A te desăvârși, înseamnă al cunoaște în această viață pe Domnul. A te desăvârși, înseamnă a trăi după Legea Domnului. A te desăvârși, înseamnă a te sfinți. Să-l cunoaștem pe Dumnezeu prin sfinții săi, adică prin cei care au știut să se desăvârșească în viața lor. 

Dă-ne, Doamne, duhul sfințeniei, bărbăția și statornicia sfinților Tăi pe calea binelui! Dă-ne, Doamne, tăria lor în credința, râvna dragostei lor, duhul smereniei și al virtuților creștinești pe care le-au avut ei! Ajută-ne, Doamne, ca tot ce gândim, ce vorbim și tot ce înfăptuim să fie spre slava Ta și spre binele aproapelui nostru, ca împreună să Te cinstim cu credință pe Tine, Dumnezeul părinților noștri, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tai. Amin! (Arhim. Sofian Boghiu)

Biserica Sf. Spiridon al Trimitundei este deschisă pentru închinare credincioșilor de Luni până Vineri între orele 7.00-18.00; Sâmbăta 7.00-20.00; Duminica 7.00-13.00. Aveți în continuare posibilitatea în afara slujbelor să aprindeți lumânări, să lăsați pomelnic la vii și adormiți, să luați anafură și agheasmă. Adresa bisericii: Chișinău, str. Toma Ciorbă 1, Spitalul de Urgență, intrarea prin portița de pe str. 31 august.

Facebook:  https://www.facebook.com/bisericaspiridon

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *